AOF.no

Bedriftsintern opplæring Kompetanse pluss – bedriftsinterne kurs og skreddersøm

AOF Vestlandet er regionens største tilbyder av kurs og utdanninger til voksne. Vi har mange års erfaring og bred kompetanse med å tilrettelegge gode opplæringstilbud for bedrifter. Dette gjør at du vil møte en oppdatert kompetansepartner som brenner for at du skal lykkes.

Det er mulig for bedrifter å søke offentlige midler til kompetanseheving av ansatte gjennom Kompetanse pluss – programmet som lyser ut 200 millioner kroner hvert år. Her finner du informasjon om mulighetene for offentlig finansiering av opplæring i bedrifter.

Vi kan tilby kurs innenfor en rekke fagområder. I tillegg til vår kursportefølje kan vi også skreddersy opplæring rundt blant annet tema som:

 • Endrings- og omstillingsprosesser
 • Konflikthåndtering
 • Medarbeidersamtale
 • Merkevarebygging
 • Praktisk prosjektarbeid med prosjektsimulator
 • Presentasjonsteknikk
 • Rekruttering
 • Utvikling og vedlikehold av team
 • Datakurs – Word, Excel og PowerPoint
 • Datakurs – MS Project
 • Forretningsengelsk etc.

Med utgangspunkt i kursmenyen vår kan vi skreddersy og tilpasse opplæring for private og offentlige bedrifter. Vi samarbeider med den enkelte bedrift og finner ut hvordan organisasjonen og de ansatte kan utvikle seg på en best mulig måte. Sammen avdekker vi hvilke opplæringsbehov bedriften har på kort og lang sikt.

Medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs, og de fleste kan utvikle seg om de får sjansen. Stadig flere bedrifter opplever at det er lønnsomt å investere i de ansattes kompetanse. Dette gir økt konkurransekraft. I tillegg vil medarbeidere som opplever å bli satset på være mer tilfredse.

Positive erfaringer

…på din arbeidsplass, i din bedrift eller i ditt frivillige arbeid.

 • færre feil og mindre svinn
 • bedre rapportering
 • bedre forståelse av instrukser/rutiner
 • mer selvgående og motiverte ansatte
 • mer effektiv og bedre kundeservice
 • flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev

Meld din interesse til oss, og vi vil ta kontakt for en nærmere samtale.

NB:

Søknadsfristene for påfølgende års tildelinger er normalt på høsten, i månedsskiftet november/ desember.

Med Kompetanse pluss kan vi i AOF Vestlandet Agder hjelper deg med følgende:

 • Søknadsskriving
 • Tilpasning av undervisning til deres behov
 • Kartlegging av deltakere
 • Undervisning, veiledere og læremateriell
 • Prosjektledelse og gjennomføring

Enkelte avdelinger i Studieforbundet AOF har også tilgang til ulike rammetilskudd innenfor denne ordningen med fokus på fagopplæring. Her har de løpende søknadsfrister utover den årlige hovedtildelingen. Ta derfor kontakt med oss for å høre hvilke ordninger som kan være tilgjengelig i din region.

Tone Robberstad

Tone Robberstad

senior kompetanserådgiver

Nord-Rogaland

monika hope

Monika Hope

kompetanserådgiver

Vestland

Kim Andrè Melheim Taraldsen

Kim André Melheim Taraldsen

kompetanserådgiver

Agder