AOF.no
Ensure that everyone understands your business goals

Bedriftsintern opplæring

Bedriftsintern opplæring med offentlig finansiering

Årlig lyses det ut ca. 200 mill. NOK til bedriftsintern opplæring. Opplæringen det gis midler til skal være arbeidsrelatert ...

Wikholm-1024×768

Bedriftsintern opplæring

Koronakrisen stopper ikke fagopplæringen

Denne våren starter Anleggsgartnermester Wikholm AS fagopplæring for 15 polske ansatte. Opplæringen er finansiert av Kompetanse Norge gjennom kompetansepluss-ordningen ...

Skjermbilde-2021-05-05-122933-1024×580

Helsefag

Omsorg mot slutten

Hun lærer å ta seg av den som trenger omsorg i den siste fasen av livet. Constanse Karin H. ...