AOF.no

BEDRIFTSINTERN OPPLæRING

Bedriftsintern opplæring med offentlig finansiering

Ensure that everyone understands your business goals

200 mill. NOK til bedriftsintern opplæring

Årlig lyses det ut ca. 200 mill. NOK til bedriftsintern opplæring. Opplæringen det gis midler til skal være arbeidsrelatert og kobles mot deltakernes faktiske arbeidsoppgaver. Derfor skreddersys opplæringen både i forhold til deltakernes behov og ståsted, og bedriftens behov i forhold til utfordringer på arbeidsplassen.

Eksempler på relevante kurstema kan være HMS, Logistikk, Prosjekt, ledelse, økonomi, etc.

Ved innføring av nye rutiner, krav, omorganisering, digitalisering på arbeidsplassen, språkopplæring, kan denne type opplæring benyttes som en god tilnærming. Vi samarbeider med bedriften og finner ut hvordan organisasjonen og de ansatte kan utvikle seg på best mulig måte. Sammen avdekker vi hvilke opplæringsbehov som finnes i bedriften.
AOF Vestlandet utarbeider og sender søknaden om kompetansemidler for bedriften.

Kompetansepluss midler

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med kort formell utdanning.

Arbeidslivet er preget av raske endringer og høye omstillingskrav. Nå kan din bedrift benytte seg av muligheten for å søke midler til kompetanseheving for de ansatte. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk, og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav om omstilling i arbeidslivet.

Uforpliktende møte

Vi kommer svært gjerne ut på bedriften til et uforpliktende møte for å informere om mulighetene som finnes, og hvilke erfaringer vi har med andre bedrifter/kommuner som har søkt slike midler.

Vi håper vi hører fra deg!

Tone Robberstad

Tone Robberstad

senior kompetanserådgiver

Nord-Rogaland

heidi moss

Heidi Moss

senior kompetanserådgiver

Vestland

Kim Andrè Melheim Taraldsen

Kim André Melheim Taraldsen

kompetanserådgiver

Agder