AOF.no

AOF Vestlandet – Agder

AOF Vestlandet – Agder tilbyr fleksible løsninger for kursdeltakere, studenter og arbeidstakere som trenger å styrke sin kompetanse for et framtidig arbeidsmarked. Vi tilbyr gratis utdanningsveiledning og skreddersyr opplæringstilbud for bedrifter og offentlige virksomheter.

priscilla-du-preez-234138_red

Våre tilbud

Teori til fagprøven - Kvinnelig og mannlig student i klasserom

Teori til fagprøven

Kurs innen Teori til fagprøven, er første skrittet på veien fra ufaglært til faglært. Våre fagbrevkurs skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist innen kompetansemålene for VG3 (Praksiskandidatordningen).

Studiekompetanse - Kvinnelig student på bibliotek

Studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget du trenger for å søke om opptak til de fleste universitet og høyskoler i Norge.

Helse, miljø og sikkerhet

Sikkerhet på arbeidsplassen er en av AOFs hjertesaker. Vi har lang erfaring som en av landets største og eldste tilbydere av opplæring innen helse, miljø og sikkerhet.

Språk

Enten du er ny i Norge og vil lære norsk, eller om du ønsker stille sterkere på det norske arbeidsmarkedet, og derfor trenger å lære mer avansert norsk – Vi har språkkurs for alle behov.

Tillitsvalgtskolering - Tre damer står og snakker sammen

Tillitsvalgtskolering

AOF er fagbevegelsens verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene og våre medlemsorganisasjoner. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte.

kortere kurs - person skriver på datamaskin

Datakurs

Samfunnet vi lever i blir mer og mer digitalisert. I dagens samfunn forventes det at du behersker data og internett både på jobb og hjemme. Data er med andre ord blitt er verktøy vi alle sammen må ha et aktivt forhold til. En god start kan være å finne ditt kurs hos AOF.

Bedriftsintern opplæring

Bedrift og næringslivet generelt har stadig behov for oppdatert kompetanse på mange ulike områder, og det er ofte behov for skreddersydde etter- og videreutdanningsløp som er spesielt tilpasset bedriftens eller organisasjonens hovedformål

Kompetanseheving i din bedrift?

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronautbruddet utlyser Vestland, Rogaland og Agder fylkeskommuner en ekstraordinær tilskuddsordning med formålet å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet. Den økonomiske rammen er ca. 25 millioner kroner i 2020.

Artikler

Ensure that everyone understands your business goals

BEDRIFTSINTERN OPPLæRING

Bedriftsintern opplæring med offentlig finansiering

Årlig lyses det ut ca. 200 mill. NOK til bedriftsintern opplæring. Opplæringen det gis midler til skal være arbeidsrelatert …

Wikholm-1024×768

BEDRIFTSINTERN OPPLæRING

Koronakrisen stopper ikke fagopplæringen

Denne våren starter Anleggsgartnermester Wikholm AS fagopplæring for 15 polske ansatte. Opplæringen er finansiert av Kompetanse Norge gjennom kompetansepluss-ordningen …

Skjermbilde-2021-05-05-122933-1024×580

HELSEFAG

Omsorg mot slutten

Hun lærer å ta seg av den som trenger omsorg i den siste fasen av livet. Constanse Karin H. …